Chci zboží vrátit


Vrácení zboží do 14 dní s trochou radosti: 

Předtím, než nám pošlete zboží zpět, dejte nám vědět na e-mail: info@crity.cz. Pošleme vám potřebné informace o tom, jak postupovat, abyste se vyhnuli zbytečným komplikacím a chaosu při vrácení zásilky. 😃

A pamatujte, nechoďte do bitvy sami se zásilkou! Vždy nás první kontaktujte e-mailem, a my vám pošleme potřebné instrukce. 🙂

Zboží, které nemůžete vrátit:

  • Zboží zakoupené před více než 14 dny. 📆
  • Zboží upravené podle vašich specifikací. ✂️
  • Zboží poškozené užíváním. 😢
  • Pro náš klid nemůžeme akceptovat vrácené zboží, které prošlo nechtěným hygienickým rebrandingem. 🚿🛡️😄

 

 

 

FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:  

Níže klikněte na odkaz, který se Vám stáhne.  

 

(Formulář si prosím stáhněte a vyplňte, následně nám jej zašlete na e-mail: info@crity.cz, my případ prošetříme a dáme vám vědět nejzpoději do 5 dní.)

 


Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat subjekt OSVČ Michal Klabník., se sídlem Lhota 79, Valašské Meziříčí, 756 42,  identifikační číslo: 07422881, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.