Chci zboží vrátit


Vrácení zboží do 14 dní   purchase

Před vrácením zboží nás vždy prosím kontaktujte na e-mailovou adresu: info@crity.cz. Následně Vám zašleme podklady jak postupovat a co bude následovat. Když to neuděláte zbytečně to vše komplikuje a následně to může dělat nepořádek při přijetí zásilky.

 

Nikdy nám prosím nezásílejte zásilky sami!!!
Vždy první napište e-mail a my vám zašleme podklady. :)


Jaké zboží nemůžete vrátit?

  • Zboží, které bylo zakoupeno déle než před 14 dny.
  • Zboží bylo upraveno podle požadavků zákazníka.
  • Poškozené zboží.
  • Zboží, které je z hygienických důvodů zabaleno v jednorázovém obalu a již jej není možné v neporušeném obalu vrátit.

 

 

FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 

 

Níže klikněte na odkaz, který se Vám stáhne.

 

Stahovací tlačítko

 

(Formulář si prosím stáhněte a vyplňte, následně nám jej zašlete na e-mail: info@crity.cz, my případ prošetříme a dáme vám vědět nejzpoději do 5 dní.)

 


Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost CRITY s.r.o., se sídlem Ostrava, Zámostní 1155/25,PSČ 710 00, identifikační číslo: 09649379, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.